Thông tin thanh toán

  • Chủ TK: Dương Mai Ngọc Lam
  • Ngân hàng: VPBank
  • STK: 151032133
  • Chi nhánh: Hồ Chí Minh